1samwel 17:45 Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, Wewe unanijia mimi na upanga, na fumo, na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la BWANA wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana.

Video

Elia Mtishibi Ft Bella Kombo – Nakujia (Official Live Video)

Shares:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *